Bạn thấy các sản phẩm kẹo cao su của Shop thế nào?

Ngon

Bình thường

Chán

Kẹo Wrigley’s 5 Swerve Gum Tropical flavor

Kẹo Wrigley’s 5 Swerve Gum Tropical flavor
Wrigleys 5 Gum - Swerve Gum Tropical flavor: Vị hoa quả nhiệt đới

Mua bán Kẹo Wrigley’s 5 Swerve Gum Tropical flavor
Mua bán Kẹo Wrigley’s 5 Swerve Gum Tropical flavor
Giá sản phẩm này là là 35k/thanh, mỗi thanh có 15 tép nhỏ, cả hộp có 10 thanh
Xuất xứ: Mỹ
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 253,332

  • Tham gia : 20/10/2010

  • Số lượng SP : 154